Bu yaklaşıma göre, kişinin herhangi bir olay ya da durum karşısında yaşadığı duyguyu ya da verdiği davranışsal tepkiyi belirleyen etmen olayın kendisinden çok kişinin olayla ilgili yorumları ve olayı algılama biçimidir. Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi; kişinin işlevsel olmayan düşüncelerinin belirlenip bunların daha işlevsel olan düşüncelerle değiştirilmesi temeline kuruludur.