Gottman Çift Terapisi, uzun yıllar süren araştırmalardan elde ettikleri bilgilerin ışığında John ve Julie Gottman tarafından geliştirilmiş, bilimsel verilere dayalı bir çift terapisi yöntemidir. Bu yaklaşımı bu kadar etkili kılan onun araştırma temelli olmasının yanında ilişkilere bütüncül bir şekilde yaklaşmasıdır. Duyguları, düşünceleri, hem bireylerin hem de ilişkinin geçmiş hikayesini, ilişkideki davranış örüntülerini ve daha birçok noktayı önemser. Terapiye başvuran çift ile çalışmaya başlamadan önce detaylı bir değerlendirme yapılır. Çiftin ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlendikten sonra seanslar bu ihtiyaçlara göre yapılandırılır. Çiftlerin ilişkisinde kalıcı değişikliklere imkan ağlayan, kişilere beceri ve içgörü kazandıran oldukça etkili bir çift terapisi yöntemidir.

https://www.traditionrolex.com/45