Günümüzde biliniyor ki; her gelişim döneminin kendine özgü özellikleri ve kişiyi hayatının bir sonraki evresine hazırlayan gelişim görevleri bulunmaktadır. Ancak bazı olumsuz durum, olay ya da yaşantılar bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemini olumsuz geçirmesine ve hayatının geri kalanını etkilemesine neden olur. Oyun, her yaştan insanın kendiliğini ortaya koyduğu ve başa çıkma becerilerini geliştirdiği sistemdir. Oyun terapisi ise çocuk ve ergenlerin dile getiremediği, getirse de başa çıkamadığı durumlar için “mikro yaşam” felsefesine dayanarak başa çıkma becerilerini geliştiren bir yöntemdir. Bilimsel verilere dayanarak “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” “Bilişsel Davranışçı ve Rasyonel Duygucu Oyun Terapisi” “Filial Terapi” ve birçok seçeneğiyle içeriğinde farklı metotları barındırır. Duyu Psikoloji’de Korku, Kaygı Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu, Fobi, Özgül Fobi, Öfke, Depresyon, Yas (Matem), Tırnak Yeme, Sosyal Fobi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Okul Fobisi, Akran Zorbalığı, Alt Islatma – Dışkı Kaçırma, Dışkı Tutma, Özgüven Eksikliği, Sınır Koyma, Utangaçlık – Çekingenlik, Motivasyon Düşüklüğü, Mükemmeliyetçilik gibi konularda çocuk ve ergenlere yönelik oyun terapisi hizmeti verilmektedir.

https://www.traditionrolex.com/46