Psikodrama, bireyin gerçekliğinde yer alan her konunun yeniden ele alınmasını ve sahnelenmesini temel alan bir grup psikoterapi yöntemidir. Bu yöntemle bireyler, yaşadıkları sorunların başkaları tarafından da yaşandığını görüp, sorunlara farklı ve yeni bakış açısı geliştir.

Bireyler gerçek yaşamda karşılaşabileceği durumlara psikodrama sahnesinde hazırlanıp, geçmişin yükünden kurtulurken, çözemedikleri sorunlarına, kendilerine ve ilişkilerine farklı bakış açıları getirir. Özetle, psikodrama bireyin grup içinde iyileşmesini sağlayan teknikler bütünüdür. Her oturum; ısınma, oyun ve paylaşım aşamalarından oluşur. Rol değiştirme, eşleme, ayna psikodramanın temel teknikleridir. Bireyler, sahneleme yoluyla geçmiş ve şimdiye ait çatışma ve sorunlarını ya da geleceğe ait beklenti, kaygı ve zorluklarını ele alarak başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağı elde ederken bir yandan da kendilerini geleceğe hazırlar.

Duyu Psikoloji’de birçok konuda tek oturumluk izmir psikodrama grupları ve uzun soluklu yaşantı grupları çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, eğitimlerin içeriğinin kurumun ihtiyaçlarına göre belirlendiği ve psikodrama yönteminin kullanıldığı kurumsal eğitimler düzenlenmektedir.