Yolda olmayı, yolculuğu çok severim. Varmak istediğim yere bir an önce ulaşmak hedefim olsa bile, sürecin keyfini de çıkarmalı bana göre. Ulaşmak istediklerime giden yolun keyfini çıkarmak, içinde bulunduğum “an”ı fark edip onu yaşamak en büyük hedefim oldu hep. Belki bu sebeptendir bilmiyorum; etrafının çok farkında olan, insanlara ilişkin derin gözlemler yapan bir çocukmuşum anlatılanlara göre. Sonrasını ben de çok net hatırlıyorum; insana dair gözlemler, değerlendirmeler, çıkarımlar, canlandırmalar derken tanışıverdim psikoloji bilimiyle.

Öylesine sevdim ki, lisede aldığım bir ders olarak kalmamalıydı, öyle de oldu. En büyük şansım dediğim Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünde buldum kendimi. Keyifli ve verimli bir lisans eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde endüstriyel psikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Psikoloji biliminin iş yaşamında uygulayıcısı olmaktı isteğim. Bir süre bu alanda hem bireysel danışmanlık hem de kurumsal gelişim konularında çalışmalar yürüttüm. Üniversite yıllarından itibaren özel olarak ilgi duyduğum aile ve evlilik terapisi alanında çalışmalarımı yoğunlaştırmak istediğim için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından verilen “Aile ve Evlilik Terapisi” eğitiminin 1. Düzey (50 saat), 2. Düzey (50 saat) ve 3. Düzey (40 saat) – Süpervizyon eğitimlerini tamamladım. Bireysel ve Evlilik Terapileri Eğitim Derneği’nden “Duygu Odaklı Çift Terapisi” eğitimini ve Prof. Dr. Nevin Dölek’ten “Bireysel Danışmanlık ve Aile Danışmanlığında Çözüm Odaklı Yaklaşım” eğitimini aldım.

Danışmanlık alanında var oldukça bu alanla ilgili daha fazla bilgi ve beceriye sahip olma isteğim arttı ve ailelerle olduğu kadar bireylerle de çalışmak hedefiyle Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından verilen 50 saatlik “Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi”ni, 30 saatlik “Bilişsel Davranışçı Terapide Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Uygulaması Eğitimi”ni ve 50 saatlik Süpervizyon eğitimini tamamladım. Bunun yanında, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR 1. Düzey eğitimini ve süpervizyonunu tamamlayarak EMDR uygulayıcısı sertifikasını almaya hak kazandım. İnsanı anlamanın yolunun önce kendimi anlamaktan geçtiğini bilerek hem kendi psikoterapi sürecime devam ettiğim hem de psikodrama yöneticisi olduğum psikodrama eğitimimi 2019 yılı itibariyle tamamladım. Kurucusu olduğum Duyu Psikoloji bünyesinde bireylerle, ailelerle ve gruplarla çalışmalarımı sürdürüyorum.